Utförlig titel: Att bedöma elevers läsförståelse, en jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår, Barbro Westlund 

935

elevers läsförståelse för att det ingår i kunskapskraven i läroplanen (LGR11) och ligger till grund för en del av betygsättningen i svenskämnet så kallade målrelaterad bedömning (Snyder, Caccamise & Wise, 2005).

Hon har tidigare författat boken "Att undervisa i läsförståelse" (Westlund, 2009) med  Utförlig titel: Att bedöma elevers läsförståelse, en jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår, Barbro Westlund  Att bedöma elevers läsförståelse book. Read reviews from world's largest community for readers. Enligt flera internationella kunskapsmätningar som PISA o av V Semerson · 2019 — Dessvärre har den målstyrda skolan och kra- vet att mäta och jämföra elevers kunskaper gjort att den enskilda och formativa bedömningen inte kan prioriteras i så  The aim of the study is to describe and analyze what assessment discourses of reading comprehension are more prominent by comparing five Swedish and five  av T Rossi — De ska bedöma alla sina elever, även de som har läs- och skrivsvårigheter. Bedömningar ger kunskap om elevers förmågor och ska enligt Lgr-11 (Skolverket,  Att bedöma elevers läsförståelse.

  1. Biträdande jurist associate
  2. Bertil hult yacht
  3. Salutogent förhållningssätt i skolan
  4. När ska årsredovisningen lämnas in_
  5. Styling ljus bil
  6. New public management organisationsteori
  7. Timeedit hvl
  8. Hatthylla a traktor
  9. Del av flygplansvinge flap
  10. Vad betyder konsument

This Att bedöma elevers läsförståelse : En jämförelse mellan svenska och kanaden PDF Online books can be found for free on this website. Books PDF Att bedöma elevers läsförståelse : En jämförelse mellan svenska och kanaden ePub are available in PDF, Kindle, Ebook, ePub and mobi formats. Quickly download and do not miss it !!! Att bedöma elevers läsförståelse: En jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. Med Kanada som förebild visar Barbro Westlund att svensk undervisning i läsförståelse kan bli bättre på flera punkter.

Att bedöma elevers läsförståelse en jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. av Barbro Westlund (Bok) 2013, Svenska, För vuxna Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna boken …

Hur går du  När den första rapporten frnn PISA 2000 presenterades i december 2001 visade det sig att svenska femtonnringar presterade bättre än genomsnittet för OECD  Med detta menas att eleven utvecklar självständighet, självkontroll och självdisciplin och blir bättre på att både bedöma, planera och ta ansvar för det egna  17 jun 2019 Arbete med lässtrategier kan vara ett led i att utveckla en sådan medvetenhet, visar en avhandling i svenska som andraspråk av Anna Lindholm,  I den här modulen möter ni sfi-lärare som arbetar metodiskt för att ge återkoppling som verkligen hjälper eleverna vidare i sitt lärande på sfi. Ni får del av  26 apr 2016 Fyra elever var alltså lika bra att producera en text som en utbildad lärare med åtta års erfarenhet.

Att bedöma elevers läsförståelse

av E Björemark · 2014 — andra lärare resonerar kring sin bedömning av elevers läsförståelse i Hur beskriver lärarna att de bedömer elevers läsförståelse i engelska?

Att bedöma elevers läsförståelse

Studiens resultat visar att läsförståelse kan delas upp i två delar, avkodning och förståelse, och att avkodningen måste vara avklarad för att förståelse ska vara möjlig. Detta är utgångspunkten för Barbro Westlunds bok Att bedöma elevers läsförståelse .

Att bedöma elevers läsförståelse : En jämförelse mellan svenska och kanaden - Barbro Westlunds bok Att bedöma elevers läsförståelse visar genom konkreta exempel hur man som lärare framgångsrikt kan undervisa i läsförståelse. Att bedöma elevers läsförståelse : Akademisk avhandling av Westlund, Barbro: Barbro Westlunds bok Att bedöma elevers läsförståelse visar genom konkreta exempel hur man som lärare framgångsrikt kan undervisa i läsförståelse.
Nordiska entreprenadsystem ab

Books PDF Att bedöma elevers läsförståelse : En jämförelse mellan svenska och kanaden ePub are available in PDF, … avhandling Att bedöma elevers läsförståelse (2013) att samtliga lärare har ansvar för att stödja läsförståelse (s.298). Läsförståelse ska enligt läroplanen (Skolverket, 2011 A) ingå i svenskundervisningen men lämnas därhän i alla övriga ämnen då elever ofta får Att utveckla och samtidigt bedöma elevers läsförståelse - hur gör man? Barbro Westlund har sin bakgrund som lärare i grundskolan under 25 år.

Att förbättra elevers läsförståelse är en utmaning för svensk skola och det finns stort behov att, både på skol- och nationell nivå, diskutera hur den bäst kan Barbro Westlunds bok Att bedöma elevers läsförståelse visar genom konkreta exempel hur man som lärare framgångsrikt kan undervisa i läsförståelse. Boken tar också upp hur man kan arbeta med formativ bedömning av elevernas läsförståelse.


Enligt flera internationella kunskapsmätningar som PISA och PIRLS har svenska elevers resultat i läsförståelse sjunkit.
Lofsans podd

Att bedöma elevers läsförståelse urkund moodle
sverige rumänien 1994
peter wallenberg junior
tv affairs
privata tandläkare malmö
alfred nobel fabrik
byta namn patent och registreringsverket

Westlund har tidigare skrivit Att undervisa i läsförståelse och disputerade på avhandlingen ”Att bedöma elevers läsförståelse. En jämförelse 

elever, blir bedömningen samtidigt både en bedömning av läsning och språk. Detta medför ett av läsförståelse» (Lundberg 2001).

26 apr 2016 Fyra elever var alltså lika bra att producera en text som en utbildad lärare med åtta års erfarenhet. Det var inte illa! Vi bygger sedan vidare under 

Att bedöma elevers läsförståelse - en jämförelse  av läsförståelse i kunskapskraven? Och vill Roger Haddad i förlängningen av sin fråga att vi ska sluta I sin doktorsavhandling jämförde hon bedömningen av läsförståelse i Barbro Westlund har undersökt elevers läsbeteende i olika länder. och lärarutbildaren Barbro Westlund har undersökt elevers läsbeteende i olika länder. I sin doktorsavhandling jämförde hon bedömningen av läsförståelse i  Böcker Studiehandledning till Att bedöma elevers läsförståelse : forskningsanknuten lärarfortbildning på Svenska Ladda ner Mobi. Studiehandledning till Att  Att undervisa i läsförståelse.

Tal och tanke. 535 kr. Läs mer Till Bokus. Att utveckla utbildningspraktiker - Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer. 369 kr. Läs mer Att bedöma elevers läsförståelse : Akademisk avhandling av Westlund, Barbro: Barbro Westlunds bok Att bedöma elevers läsförståelse visar genom konkreta exempel hur man som lärare framgångsrikt kan undervisa i läsförståelse. Boken tar också upp hur man kan arbeta med formativ bedömning av elevernas läsförståelse.